61 മരണം; ടിപിആര്‍ 9.87% 75- ആം വൈഎംസിഎ പ്രാർഥനാസംഗമം തത്സമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 6849 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്
Contact us
Emma News 
Apostolic Christian Devotional News Channel


Whatsapp Group  link

Phone: +91 9447566712

Email: emmachristianportal@gmail.com